Loading...

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chia sẻ:

Để phục vụ cho công việc của Khối Xây lắp trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; trong ngày 23/3/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp đã phối hợp với Công ty Cổ phần kiểm định và huấn luyện miền Trung tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 29 học viên là lãnh đạo, nhân viên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty.

Tại buổi huấn luyện giảng viên đã hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động; các tình huống thực tế để học viên áp dụng, đưa ra giải pháp xử lý. 

Sau đây là một vài hình ảnh về buổi huấn luyện.

Phòng Hành chính – Tổng hợp, cập nhật ngày 23/3/2024

TIN LIÊN QUAN