Loading...

Lịch sử hình thành và phát triển của DOTHI.CO

Chia sẻ:
Tháng 8/2003 Công ty chuyển đổi từ mô hình Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần và được Bộ Xây dựng ra Quyết định thành lập tại Quyết định số 1042/QĐ-BXD ngày 01/8/2003 với tên gọi là Công ty cổ phần xây dựng Đô thị và khu công nghiệp cho đến ngày hôm nay.

Liên hệ ngay
TIN LIÊN QUAN