Loading...

Nhà máy bê tông Việt - Nhật

Chia sẻ:
Nhà máy bê tông Việt - Nhật là chi nhánh trực thuộc của Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số: 13/2017/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2017.

dothi.co

Sau gần 40 năm hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị Và Khu công nghiệp với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và 3 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm nói riêng; Nhà máy bê tông Việt - Nhật là chi nhánh kế thừa không ngừng nỗ lực phát triển trong lĩnh vực này.... Xem thêm tại...

THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty : NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT – NHẬT
Mã số thuế : 4300319877-001
Giám đốc : Ông Hoàng Nghĩa Quang
Trụ sở chính : KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Điện thoại : đang cập nhật ...
E-mail : đang cập nhật ...
Website : http://betongvietnhat.com.vn
TIN LIÊN QUAN