Loading...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Chia sẻ:

Trong sáng ngày 5/7/2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế xã hội toàn tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty 6 tháng đầu năm cũng gặp nhiều khó khăn, yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty phải cùng nhau thay đổi cách thức làm việc, tìm tòi, tư duy những cách làm mới phù hợp với thực tiễn. Tại Hội nghị các đại biểu cùng nhau đưa ra những giải pháp, định hướng đối với từng đơn vị, phòng ban Công ty để cùng nhau hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đưa ra từ đầu năm.

Trong chiều cùng ngày Công ty đã tổ chức hoạt động teambuilding với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên khối gián tiếp toàn Công ty, hoạt động nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết; thể hiện văn hóa, phương châm của Công ty: lấy con người làm một trong những nhân tố quan trọng trong định hướng điều hành, phát triển Công ty.

Một vài hình ảnh về Hội nghị sơ kết và hoạt động teambuilding

Phòng HC-TH cập nhật ngày 5/7/2024

TIN LIÊN QUAN