Loading...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chia sẻ:
Ngày 17/4/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đánh dấu chặng đường 5 năm điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). Tại Đại hội các cổ đông đã thảo luận về kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ vừa qua, những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề ra định hướng phát triển của toàn Công ty giai đoạn tiếp theo.

Đại hội lần này các cổ đông đã bầu chọn ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029) để tiếp tục điều hành hoạt động Công ty ngày càng phát triển ổn định, vững mạnh, là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại trong tỉnh.

Bà Đoàn Thanh Thanh – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tại đại hội

Các cổ đông tham dự đại hội

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Phòng Hành chính – Tổng hợp, cập nhật ngày 17/4/2024

TIN LIÊN QUAN