Loading...

Lễ cất nóc công trình Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm Tỉnh

Chia sẻ:

Sau hơn 10 tháng thi công, sáng ngày 29/10/2023; Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp (DOTHI.CO) - Đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu đã tổ chức Lễ cất nóc công trình Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm Tỉnh Quảng Ngãi.
Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 2025; vì vậy Chủ đầu tư dự kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền rút ngắn tiến độ thi công và bàn giao công trình vào cuối năm 2024. Với cương vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công, DOTHI.CO đã hoàn thành tốt công việc của mình với phương châm Uy tín - Chất lượng - An toàn - Đúng tiến độ.

Phòng HC-TH, cập nhật ngày 30/10/2023

TIN LIÊN QUAN