Loading...

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CHỈ ĐẠO GỠ VƯỚNG 4 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM Ở HUYỆN LÝ SƠN

Chia sẻ:

                   Ngày 15/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị giải quyết các vướng mắc của 4 dự án trên địa bàn huyện Lý Sơn; trong đó có 02 dự án Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp là Nhà thầu chính trong liên danh nhà thầu gồm Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp huyện Lý Sơn và Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn.

Cụ thể, đối với dự án Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp huyện Lý Sơn, hiện còn vướng đất sản xuất nông nghiệp 1 hộ với diện tích cần thu hồi là 374 m2; đất ở, nhà cửa của 5 hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, với diện tích 802m2.

Đối với dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện, dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 2 năm, nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu và bàn giao; đồng thời chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (2018-2023) và bổ sung kinh phí 5,12 tỷ đồng (từ kinh phí dự phòng dự án).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo: Đối với dự án Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp huyện Lý Sơn, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành, thực hiện đúng chủ trương đầu tư, đưa vào vận hành, sử dụng trước ngày 31/12/2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cần rà soát lại nguồn vốn, kiến nghị Trung ương bố trí đủ vốn cho dự án. 

Riêng dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép sử dụng nguồn dự phòng chi của dự án để thanh toán các hạng mục phát sinh theo đề nghị của UBND huyện Lý Sơn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vào kế hoạch năm 2024 để trả nợ cho dự án.

Nguồn video của Đài phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi

Phòng HC-TH, cập nhật ngày 16/5/2023

TIN LIÊN QUAN