Tuyến đường giao thông khu đô thị mới Vạn Tường Quảng Ngãi

Khu đô thị mới Vạn Tường thuộc thành phố mới Vạn Tường (khu kinh tế mở Dung Quất) tỉnh Quảng Ngãi, với quy mô 484 ha.

Năm 2015, dothi.co thầu xây dựng dự án đoạn từ Km0 đến Km3+761.12, tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam khu đô thị Vạn Tường.

dothi.co

dothi.co

Thành phố mới Vạn Tường và khu kinh tế Dung Quất, là một trung tâm động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Các tin khác