NẠP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

.
.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT Vị Trí Tuyển Dụng Số Lượng Ngày Cập Nhật
1 Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 1 2021-05-30 Chi tiết
2 Lái xe xúc lật 1 2021-03-10 Chi tiết