Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ngày 28/12/2018, Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN (DOTHI.CO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

dothi.co

Toàn cảnh Hội nghị

dothi.co

dothi.co

Thành phần tham dự gồm: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể CB CNV gián tiếp Khối văn phòng, Ban lãnh đạo và toàn thể CB CNV gián tiếp các Xí nghiệp, Nhà máy trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 do Tổng Giám đốc Công ty thông qua; các đại biểu, lãnh đạo các Nhà máy, Xí nghiệp cũng tham gia thảo luận sôi nổi những vấn đề còn tồn đọng trong năm 2018 và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

dothi.co

Ông Đoàn Thanh Tân; Chủ tịch HĐQT DOTHI.CO chỉ đạo các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

dothi.co

Ông Lê Trí Viễn Tổng Giám đốc DOTHI.CO đọc Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

dothi.co

Ông ; Phó Tổng Giám đốc DOTHI.CO

dothi.co

Ông Trần Quang Hồng; Giám đốc Xí nghiệp Thiết bị - Cơ giới

dothi.co

Ông Trần Ngọc Vọng; Giám đốc Nhà máy gạch Dung Quất​

dothi.co

Ông Phan Trọng Chinh; Giám đốc Nhà máy bê tông Việt - Nhật

dothi.co

Ông Lê Văn Sơn; Giám đốc Nhà máy đá Bình Đông

dothi.co

Ông Đoàn Thanh Tân; Chủ tịch HĐQT DOTHI.CO trao quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích tốt trong năm 2018

dothi.co

Ông Lê Trí Viễn; Tổng Giám đốc DOTHI.CO trao kế hoạch, nhiệm vụ mới 2019 cho Khối xây lắp và các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc DOTHI.CO.

Các tin khác