Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN (dothi.co) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

dothi.co

Thành phần tham dự gồm: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể CB CNV gián tiếp Khối văn phòng, Ban lãnh đạo và toàn thể CB CNV gián tiếp các Xí nghiệp, Nhà máy trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 do Giám đốc Công ty thông qua; được nghe tham luận của các đại biểu và đặt biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

dothi.co

Ông Đoàn Thanh Tân; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT dothi.co chỉ đạo các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

dothi.co

Ông Lê Trí Viễn Giám đốc dothi.co: thông qua Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

dothi.co

Ông ; Phó Giám đốc dothi.co

dothi.co

Ông Nguyễn Đức Ngộ; Trưởng phòng TC-HC​, phát động thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra năm 2018

dothi.co

Ảnh Admin

- Khối xây lắp,  các Xí nghiệp thuộc khối vật liệu xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Các công trình thi công điều đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật, được các chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.

dothi.co

Ông Bùi Thanh Hải; Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư

dothi.co

Ông Trần Quang Hồng; Trưởng phòng Kỹ thuật

dothi.co

Ông Trần Ngọc Vọng; Giám đốc Nhà máy gạch Dung Quất​

dothi.co

Ông Phan Trọng Chinh; Giám đốc Nhà máy bê tông Việt - Nhật

dothi.co

Ông Lê Trí Viễn; Giám đốc dothi.co trao quyết định kế hoạch, nhiệm vụ mới 2018 cho Khối xây lắp và các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc dothi.co.

Với nhận thức sâu sắc rằng để hoàn thành được kế hoạch năm 2018, mỗi cá nhân, tập thể người lao động cần phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức sắp tới. 
Hội nghị đã tổng kết thành công tốt đẹp trong sự hân hoan của toàn thể CB CNV Công ty.

Các tin khác