THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA THIẾT BỊ THANH LÝ

Công ty cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp có kế hoạch tổ chức mời chào mua các thiết bị thanh lý cụ thể sau:

1. Danh mục thiết bị thanh lý:

2. Hình thức và qui định:
- Mời chào mua cạnh tranh, chào giá mua bằng thư kín.
- Cá nhân/tập thể có nhu cầu mua, gửi thư chào giá kín từ ngày thông báo cho đến trước thời điểm 17 giờ 00, ngày 20/4/2021.
- Nhận thư chào giá tại: 
Phòng Hành chính - Tổng hợp - Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN. 
Địa chỉ: 22 Quang Trung - P. Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3823779
- Xem thực tế thiết bị tại Xí nghiệp Thiết bị - Cơ giới, địa chỉ: Lô C.L15 KCN Tịnh Phong. Kể từ ngày 24/3/2021.
Liên hệ: Anh Hồng - 0983. 016458

Các tin khác