Thư mời chào giá cạnh tranh

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị & Khu công nghiệp có nhu cầu mua xi măng các loại phục vụ sản xuất tại Nhà máy bê tông Việt - Nhật trực thuộc Công ty. Trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân tham gia chào giá cạnh tranh với các nội dung sau:

1. Danh mục hành hóa:

STT Danh mục vật tư ĐVT Địa điểm giao hàng
1 Xi măng PC40 rời Đồng Lâm Tấn Tịnh Phong
2 Xi măng PCB40 rời Vissai Ninh Bình Tấn Thị xã An Khê - Gia Lai, Tịnh Phong - Quảng Ngãi

Giá chào không thay đổi cho đến ngày 31/12/2019.

2. Phương thức chào giá cạnh tranh: 
- Chào hàng giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín, một lần duy nhất. 
- Cá nhân/đơn vị có thư tham gia chào giá được gửi bằng phong bì dán kín gửi trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Đầu tư (KH - ĐT) hoặc qua đường bưu điện, không khuyến khích gửi qua fax hoặc email nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng. Ngoài phong bì ghi rõ “Thư chào giá cạnh tranh”. Nội dung hồ sơ tham dự chào giá ghi rõ:

+ Tên hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. 
+ Giá bao gồm thuế, phí vận chuyển và chi phí qua cân.

3. Thời điểm cuối cùng nhận chào giá: 17 giờ ngày 02-06-2019
4. Địa chỉ liên hệ và nhận thư chào giá cạnh tranh: 

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và KCN. 
- Địa chỉ: 22 Quang Trung - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
- Số điện thoại: 090 5040447 - Chị Nhi

Trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị tham gia./

dothi.co

 

 
 
Các tin khác