THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 03/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị & Khu công nghiệp có nhu cầu mua than cám phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Dung Quất. Trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân tham gia chào giá cạnh tranh với các nội dung sau:

1. Chủng loại, khối lượng và thông số kỹ thuật:

Loại than Khối lượng (tấn) Cỡ hạt (mm) Chất bốc VK(%) Độ tro AK (%) Độ ẩm WTP(%) Nhiệt trị QK(Kcal/kg)
Than cám 6b Quảng Ninh 5.000 0 ÷ 15 6 ÷ 6,5 31.01 ÷ 35 ≤ 8,5 ≥ 4.700

 

Yêu cầu đối với nhiệt trị:
- Nếu kết quả kiểm nghiệm thiếu trong khoảng 100 KCal/Kg so với nhiệt trị qui định sẽ căn cứ theo tỷ lệ thiếu nhiệt của lô hàng nhập đợt đó bù khối lượng gấp đôi. 
- Nếu kết quả kiểm nghiệm thiếu trên 100 Kcal/Kg so với nhiệt trị qui định thì Bên A sẽ không nhập lô hàng đó. Bên B phải di chuyển lô hàng nhập trên ra khỏi kho của Bên A trong thời gian 07 ngày và chịu hoàn toàn chi phí di chuyển đồng thời nhập lại lô hàng khác đảm bảo nhiệt trị theo quy định. 
Địa điểm giao hàng: Nhà máy gạch Dung Quất (Bình Chánh - Bình Sơn và KCN Tịnh Phong). Đơn giá chào thể hiện riêng cho từng địa điểm.

===> Xem đầy đủ tại đây.

2. Phương thức chào giá: 
Chào hàng giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín, một lần duy nhất. 
Thư chào giá được gửi bằng phong bì dán kín gửi trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp hoặc qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ “Thư tham dự chào giá cạnh tranh”. Hồ sơ tham dự chào giá bao gồm:
- Tên hàng hóa, số lượng, nguồn gốc xuất xứ giá của hàng hóa.
- Giá bao gồm thuế, phí vận chuyển và chi phí cân.

3. Thời điểm kết thúc nhận chào giá: 17 giờ ngày 10/3/2022.

4. Địa chỉ liên hệ và nhận thư chào giá cạnh tranh: 
- Phòng Hành chính - Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và KCN. 
- Địa chỉ: 22 Quang Trung - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
- Số điện thoại: 0255 - 3823779

Trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị tham gia./.


 

Các tin khác