Thông báo về việc chia cổ tức năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/5/2022. HĐQT Công ty cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Danh sách chi trả cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/4/2022. 

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 10% trên số lượng cổ phần sở hữu (tương đương 1.000 đồng/cổ phần).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Thời gian chi trả cổ tức: Kể từ ngày 26/5/2022.

5. Địa điểm chi trả cổ tức: 

  • Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN.
  • Địa chỉ: 22 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 0255.3828.037.

6. Phương thức chi trả: 
6.1. Đối với phương thức nhận tiền mặt: 
- Khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của địa phương).
6.2. Đối với phương thức nhận chuyển khoản: 
Công ty sẽ chuyển trả cổ tức vào tài khoản Quý cổ đông đã đăng ký. 

* Lưu ý:  Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ đông: Công ty sẽ tự động khấu trừ 5% trên tổng số tiền cổ tức nhận được quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân và pháp luật Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

  Xem chi tiết thông báo tại đây !

Các tin khác