Thông báo mời chào hàng cạnh tranh - Cung cấp và lắp đặt trạm trộn bê tông

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp xin mời các đơn vị có đầy đủ năng lực cung cấp và lắp đặt trạm trộn bê tông 90m3/h tham gia chào hàng với các yêu cầu sau:
 

 
Các tin khác