Thi công xây dựng Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi

Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãi (PTQ) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Quảng Ngãi (năm 1990). Là cơ quan báo nói và hình của tỉnh, PTQ đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả chức năng diễn đàn của nhân dân. Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển PTQ không ngừng lớn mạnh và phát triển, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, luôn đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, đa dạng hoá các chuyên mục, chuyên đề theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, chính xác. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, PTQ còn không ngừng mở rộng diện phủ sóng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần  của  cán bộ, nhân dân tỉnh nhà.

dothi.co nhận thầu thi công xây dựng công trình, kiến trúc tại đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi. Hình ảnh được CBCNV lưu lại gần đây, sau vài tháng hoạt động.

công trình dothi.co

Các tin khác