Ngày 10/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1847/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc sử dụng tro bay làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

dothi.co

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Ngoài các tiêu chuẩn quốc gia về tro, xỉ, thạch cao đã được ban hành, hiện nay Bộ Xây dựng đang chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật dự kiến ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018 cụ thể như sau:

1. Các tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành

TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy.

TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy.

TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy.

TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng.

TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng.

TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

2. Các tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật, mức kinh tế kỹ thuật dự ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018

TCVN về yêu cầu kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp.

TCVN về kỹ thuật thi công nghiệm thu tro, xỉ, nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường.

TCVN về tro, xỉ, nhiệt điện - phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do.

Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện; Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro, xỉ.

Hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo phương pháp trộn nông sử dụng chất liên kết có tro, xỉ nhiệt điện.

Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường giao thông nông thôn sử dụng đất gia cố tro thải.

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông sử dụng phế thải tro, xỉ nhiệt điện và phế thải đá mạt.

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường.

Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang, xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Định mức dự toán công tác san lấp mặt bằng công trình sử dụng vật liệu được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao.

Định mức cấp phối bê tông dùng xi măng sử dụng thêm phụ gia làm từ vật liệu tro, xỉ và thạch cao.

Định mức công tác làm đường bê tông từ vật liệu tro, xỉ.

Định mức công tác làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sản xuất từ vật liệu thạch cao phế thải.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1847/BXD-VLXD.

Các tin khác