Năng lực Tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu Công nghiệp (dothi.co)

Năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu Công nghiệp (dothi.co), xét tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm gần nhất như sau:

dothi.co

 

Nguồn vốn đầu tư từ các Cổ đông, Quỹ phát triển sản xuất, Vốn tín dụng, Vốn huy động như sau:

 

dothi.co

Các tin khác
Đang cập nhật...