Năng lực đội ngũ nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu Công nghiệp (dothi.co)

Trình độ cán bộ được đào tạo và luôn được trang bị thêm kiến thức qua các khóa đào tạo kỹ năng, pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ hiểu biết và được thử thách qua các dự án, các công trình Công ty thi công. Bảo đảm 100% cán bộ làm chủ được các vấn đề pháp lý, kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhất. Ứng dụng có hiệu quả cao nhất các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc.

Số cán bộ nhân viên nòng cốt hoạt động trong Công ty hiện có 150 người, đó là các chuyên viên trong các ngành kinh tế, xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ khí, cơ giới, công nghệ thông tin... tuổi trung bình của cán bộ, nhân viên trong Công ty hiện nay là 35, Cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của Công ty điều đã có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cao cũng như hiểu biết tốt về luật pháp.

Bảng thống kê hồ sơ năng lực đội ngũ nhân sự dothi.co mới nhất năm 2018.

Năng lực đội ngũ nhân sự dothi.co

Các tin khác