CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 22 Quang Trung, Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại: 0255.3823.779
Fax: 0255.3823.779
Email: dothico@dothico.com.vn

NHÀ MÁY GẠCH DUNG QUẤT

Địa chỉ:
Cơ sở 1: Khu Công nghiệp Tịnh Phong - Tỉnh Quảng Ngãi - Việt Nam
Cơ sở 2: Khu Tây Khu Kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi - Việt Nam
Cơ sở 3: Khu Công nghiệp Tịnh Phong - Tỉnh Quảng Ngãi - Việt Nam
Giám đốc nhà máy: Trần Ngọc Vọng
Di động: 0905359722
Điện thoại: 0255 3841 051
Fax: 0255 3841 051
Email: tranngocvong@gmail.com
Bộ phận liên hệ kinh doanh:
Trưởng phòng kinh doanh CS1,CS3: Nguyễn Thanh Hậu
Di động: +84 931. 905 279
Điện thoại: 0255 3842 970
Email: hau07786@gmail.com
Nhân viên kinh doanh CS2: Nguyễn Thị Phi Nga
Di động: +84 931. 915 279
Điện thoại: 0255 3852 364
Email: phinga1203@gmail.com


XÍ NGHIỆP THIẾT BỊ - CƠ GIỚI

Mã số doanh nghiệp: 4300319877
Địa chỉ chi nhánh: Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Điện thoại: 0255 3674 766
Fax: 0255 3674 766
Giám đốc Xí nghiệp: Trần Quang Hồng
Di động: 0913 428 024
Email: quanghong94@gmail.com
Bộ phận kinh doanh:
Nhân viên: Mai Thị Thúy Luyện
Di động: 0931 93 52 79
Email: thuyluyendothico@gmail.com


NHÀ MÁY ĐÁ BÌNH ĐÔNG

Địa chỉ: xã Bình Đông - huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi - Việt Nam
Giám đốc nhà máy: Lê Văn Sơn
Tài khoản số: 5701 000 000 102 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.476.613 – 0979.964.999
Điện thoại: 0255 3610 337
Email: vanson50@gmail.com
Bộ phận hỗ trợ kinh doanh
Phụ trách Kinh doanh: Trần Quốc Duy
Di động: 0931 92 52 79
Email: kd.dabinhdong@gmail.com


NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Mã số thuế: 4300319877-001
Giám đốc nhà máy: Mai Quang Đào
Di động: 0905 372 075
Email: maiquangdaovietnhat@gmail.com
Website: http://betongvietnhat.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/betongvietnhat.com.vn
Bộ phận hỗ trợ kinh doanh:
Hotline: 0931 945 279 or 0931 955 279


Phản hồi cho chúng tôi