DOTHI.CO - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 15/9/2018, tại trụ sở chính Công ty - Công ty cổ phần Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp, số 22 Quang Trung - phường Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi. Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đến tham dự đại hội, có sự góp mặt đầy đủ của các cổ đông đại diện cho hơn 97% cổ phần của Công ty.

Đại hội đánh giá hoạt động của toàn Công ty trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Với sự đóng góp sôi nổi của nhiều cổ đông, đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Đoàn Thanh Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty dothi.co - Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa đại hội là Ông Đoàn Thanh Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty dothi.co cùng tham gia giúp việc cho Chủ tọa gồm:
+ Ông Lê Trí Viễn – Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty dothi.co.
+ Bà Trần Thị Lệ Dung – Ủy viên HĐQT; Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;

Các tin khác