DOTHI.CO TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT – NHẬT

Nhà máy bê tông Việt – Nhật là một trong những đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp (DOTHI.CO) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm bê tông thương phẩm. Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tiếp tục kế thừa và phát huy thế mạnh nhà máy; ngày 03/8/2021, Ban Tổng giám đốc Công ty DOTHI.CO đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Nghĩa Quang giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy bê tông Việt - Nhật.

Tại buổi lễ trao Quyết định ông Lê Trí Viễn – Tổng giám đốc Công ty chúc mừng lãnh đạo được bổ nhiệm, mong muốn tân Giám đốc Nhà máy phát huy tốt vai trò, năng lực, quy tụ lực lượng có trí tuệ, chuyên môn và nhiệt huyết để nâng cao hình ảnh Nhà máy trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận chức, ông Hoàng Nghĩa Quang chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy bê tông Việt – Nhật hoàn thành nhiệm vụ.

Các tin khác