DOTHI.CO - Tổ chức xét nghiệm sàng lọc covid-19 cho cán bộ nhân viên và người lao động

Thực hiện Thông báo số 1264/TB-BQL ngày 02/7/2021 của BQL KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi thông báo kết luận của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại buổi Hội nghị trực tuyến bàn phương án triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, Công ty Cổ phần xây dựng đô thị và các khu công nghiệp đã tiến hành tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 134 cán bộ nhân viên, người lao động tại công ty theo phương pháp PCR (mẫu gộp 10).

Để đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã phối hợp với Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng (đơn vị thực hiện dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19) tiến hành phân luồng CBNV, người lao động để lấy mẫu tại 03 địa điểm tại các nhà máy và văn phòng công ty đảm bảo giãn cách, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn sau đợt lấy mẫu. Theo kết quả từ Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho thấy 134 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 của Công ty cho kết quả âm tính.

Trong thời gian vừa qua ngoài công tác tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho CBNV và người lao động, Công ty đã khẩn trương ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp, lãnh đạo các phòng, ban toàn Công ty nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các cấp thẩm quyền nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch./.

CBNV người lao động xét nghiệm sàng lọc covid-19

CBNV người lao động xét nghiệm sàng lọc covid-19

CBNV người lao động xét nghiệm sàng lọc covid-19

CBNV người lao động xét nghiệm sàng lọc covid-19

CBNV người lao động xét nghiệm sàng lọc covid-19

CBNV người lao động xét nghiệm sàng lọc covid-19

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Các tin khác