DOTHI.CO hoàn thành mũi tiêm thứ 2 vắc xin phòng ngừa COVID-19 cho cán bộ nhân viên và người lao động

Trong ngày 22/8/2021, Công ty cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp (DOTHI.CO) đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiêm đợt 2 vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho cán bộ nhân viên và người lao động Công ty.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, DOTHI.CO đã hoàn thành tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho trên 90% CBNV và người lao động Công ty đảm bảo an toàn.

Cũng như đợt tiêm trước, DOTHI.CO đã chuẩn bị rất chu đáo các công tác liên quan như: Phổ biến những thông tin cần thiết về tiêm vắc xin, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi rà soát thông tin người đến lượt tiêm… Tất cả những người được tiêm đều thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc và tư vấn trước khi tiêm; theo dõi sức khỏe tại chỗ 30 phút sau tiêm.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp thẩm quyền, CBNV và người lao động Công ty được tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 sẽ giúp Công ty thực hiện “mục tiêu kép”  vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, bảo vệ an toàn cho đội ngũ người lao động nói riêng và cho cộng đồng nói chung, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19, DOTHI.CO luôn tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến CBNV và người lao động nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K và tổ chức khai báo y tế hằng ngày.

Phòng HCTH

Các tin khác