ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu Công Nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

                Theo báo cáo của HĐQT, mặc dù tình hình kinh tế năm 2020 rất khó khăn do dịch Covid-19 và hậu quả tàn khốc của cơn bão số 9, nhưng cổ tức vẫn được đảm bảo nên quý cổ đông đều hài lòng, tin tưởng tuyệt đối HĐQT và Ban giám đốc điều hành.
                Với sự tin tưởng đó, Cổ đông kỳ vọng nhiều hơn trong định hướng kinh doanh năm 2021 và những năm kế tiếp.
                Cũng tại Đại hội, bà Đoàn Thanh Thanh đã ra mắt với vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, được cổ đông đã tín nhiệm và HĐQT đã bầu chọn, bổ nhiệm ngày 1/2/2021. 
                Đại hội đồng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Bầu bổ sung  thành viên BKS.
               Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của cổ đông. Đặc biệt các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ và đồng hành với Công ty trong sự nghiệp phát triển.

Tân chủ tịch HĐQT phát biểu ra mắt Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Bà Đoàn Thanh Thanh - chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT

Quý cổ đông biểu quyết Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên

Tân chỉ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc tặng hoa nguyên chủ tịch HĐQT

05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

 Click xem thông báo chi trả cổ tức năm 2020

 Click xem biểu mẫu “Giấy đề nghị trả Cổ tức bằng chuyển khoản”

Các tin khác