Công trình: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch hội đồng quản trị NHCSXH; có 13 phòng giao dịch cấp huyện và 5 phòng chuyên môn tại Hội sở chính.

Quảng Ngãi đang trên đà phát triển, cùng với sự đổi mới lớn về mọi mặc. Ngân hàng Chính sách tỉnh cũng ngày một tân trang hơn, dựng xây lại khang trang hơn. dothi.co vinh dự là nhà thầu, xây dựng cho công trình này.

 

Công trình ngân hàng chính sách tỉnh quảng ngãi

Kiến trúc góc nhìn từ bên ngoài

 

Công trình ngân hàng chính sách tỉnh quảng ngãi

Đang gấp rút hoàn thiện đi vào hoạt động

Các tin khác