Dự án đầu tư xây dựng công trình là gì?Dự án đầu tư xây dựng công trình là gì?
16/5/2016

Khác với báo cáo nghiên cứu khả thi, nội dung tư vấn đầu tư xây dựng công trình được phân định rõ thành hai phần: thuyết minh và thiết kế cơ sở trong đó phần thiết kế cơ sở phải thể hiện được các giải pháp thiết kế chủ yếu, bảo đảm đủ điều kiện xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế kiến trúc tiếp theo Xem thêm..

QUẢNG CÁO
Tổng lược truy cập:10440
Đang online:1

Close