Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và KCN(sau đây gọi tắt là Công ty), được xây dựng trên cơ sở Điều lệ của Công ty, phù hợp và không trái Luật Doanh Nghiệp, Luật Tài Chính, Luật Dân Sự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.Áp dụng cho mọi tổ chức trong Công ty từ Ban Giám Đốc, các đơn vị, phòng ban và mọi cá nhân từ Giám đốc đến các nhân viên và người lao động trong Công ty.

DOTHICO bao gồm 150 nhân viên có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực từ Thi công xây dựng, kinh doanh Bất động sản, đầu tư, sản xuất VLXD, chuyên nghành phát triển kinh tế và nhiều chuyên ngành khác… cùng với trên 600 công nhân phát triển sản xuất trực tiếp.

Số cán bộ nhân viên nòng cốt hoạt động trong Công ty hiện có 150 người, đó là các chuyên viên trong các ngành  xây dựng, kinh tế, vật liệu xây dựng,cơ khí, cơ giới, công nghệ thông tin… tuổi trung bình của cán bộ, nhân viên trong Công ty hiện nay là 35; Cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của Công ty điều đã có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cao cũng như hiểu biết tốt về luật pháp.

Trình độ cán bộ được đào tạo và luôn được trang bị thêm kiến thức qua các khóa đào tạo kỹ năng, pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ hiểu biết và được thử thách qua các dự án, các công trình mà Công ty thi công. Bảo đảm 100% cán bộ chuyên môn làm chủ được các vấn đề pháp lý, kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhất. Ứng dụng có hiệu quả cao nhất các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc.

dothico

Những nguyên tắc cơ bản về quản trị và điều hành Công ty; thiết lập chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và đơn vị trực thuộc nhằm đạt mục đích kinh doanh với hiệu quả cao nhất.

Công ty áp dụng cơ cấu trực tuyến – chức năng và giao việc kinh doanh để điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.


Tin liên quan:
 
QUẢNG CÁO
Tổng lược truy cập:10445
Đang online:1

Close