Lịch sử hình thành và phát triển của DOTHICO

Đăng ngày: 15/5/2016

Tháng 8/2003 Công ty chuyển đổi từ mô hình Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần và được Bộ Xây dựng ra Quyết định thành lập tại Quyết định số 1042/QĐ-BXD ngày 01/8/2003 với tên gọi là Công ty cổ phần xây dựng Đô thị và khu công nghiệp cho đến ngày hôm nay.

I. Tiền thân của Công ty là Công ty sửa chữa nhà ở và công trình công cộng thuộc Sở Xây dựng Nghĩa Bình được thành lập năm 1978 , có trụ sở tại TP Quy Nhơn.

II. Cuối năm 1989 sau khi tách tỉnh ra để thành lập tỉnh Quảng ngãi thì đến 1990  có Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 13/2/1990 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập Công ty sửa chữa và xây dựng nhà ở thuộc Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

III. Ngày 02/11/1991 có Quyết định só 1380/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định đổi tên Công ty sửa chữa và xây dựng nhà ở thành  Công ty kinh doanh và xây dựng nhà ở  thuộc Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

IV. Năm 1992 có Quyết định só 1375/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định đổi tên Công ty kinh doanh và xây dựng nhà ở  thành Công ty kinh doanh và xây dựng nhà Quảng Ngãi thuộc Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

V. Năm 1996 đổi tên Công ty kinh doanh và xây dựng nhà Quảng Ngãi  thành Công ty phát triển Đô thị và khu công nghiệp Quảng Ngãi theo Quyết định số 3273/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

VI. Năm 1998 đổi tên thành Công ty xây dựng Đô thị và khu công nghiệp thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội theo Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 14/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

VII. Đến tháng 8/2003 Công ty chuyển đổi từ mô hình Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần và được Bộ Xây dựng ra Quyết định thành lập tại Quyết định số 1042/QĐ-BXD ngày 01/8/2003 với tên gọi là Công ty cổ phần xây dựng Đô thị và khu công nghiệp cho đến ngày hôm nay./.


Tin liên quan:
 
QUẢNG CÁO
Tổng lược truy cập:10437
Đang online:1

Close