HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ
TT Mã VB Tên văn bản Cơ quan ban hành Tải về
1 DTC01 Hệ thống hóa văn bản nội bộ của Công ty
2 DTC02 Quy chế mô tả công việc và xây dựng vị trí việc làm
3 DTC03 Quy trình quản lý công nợ
4 DTC04 Quy định an ninh trật tự nội bộ
5 DTC05 Quy định phòng chống cháy nổ
6 DTC06 Quy định An toàn - Vệ sinh lao động
7 DTC07 Quy trình đánh giá năng lực nhân viên
8 DTC08 Quy chế giao công trình cho Ban chỉ huy
9 DTC09 Quy trình đấu thầu
10 DTC10 Quy chế quản lý nguồn vốn, tài sản
11 DTC11 Quy trình quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng
12 DTC12 Quy trình xuất nhập vật tư công trình, quản lý kho bãi
13 DTC13 Quy trình lựa chọn đối tác cung ứng vật tư, nhà thầu phụ
14 DTC14 Quy định về sử dụng văn phòng phẩm
15 DTC15 Quy định chế độ lưu trữ
16 DTC16 Quy tắc đạo đức, văn hóa ứng xử doanh nghiệp
17 DTC17 Quy định thể thức văn bản
18 DTC18 Nội quy công ty
19 DTC19 Quy trình tổ chức thi công công trình
20 DTC20 Tài liệu Hệ thống File server của Công ty
 
QUẢNG CÁO
Tổng lược truy cập:10474
Đang online:1

Close